Privatlivspolitik

Vores forpligtelse

Hos HandiGo prioriterer vi beskyttelse af dine personoplysninger. Vi er bevidste om betydningen af dine personoplysninger og tilstræber en sikker og omhyggelig behandlingen af de oplysninger du deler med os.

Din tillid er af største vigtighed for os, og vi tager derfor forholdsregler til at beskytte dine personoplysninger. Vores indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger er udelukkende baseret på din tilladelse eller i medfør af lovgivningen.

Hos HandiGo sikrer vi dine data via teknisk datasikkerhed og interne administrationsprocedurer samt via forholdsregler til fysisk sikring af dataene.

 

1. Om denne Fortrolighedspolitik

HandiGo er forpligtet til at sikre at de personoplysninger som vi behandler, for vores kommende, nuværende og tidligere kunder og slutbrugere (”dig” eller ”kunder”) holdes fortrolige. Denne fortrolighedspolitik gælder for personoplysninger indsamlet via HandiGo netsider. Brug lidt tid på at læse denne politik så du forstår hvordan vi behandler og benytter dine personoplysninger.

HandiGo respekterer sine kunders privatliv, og vi vil alene bruge dine personoplysninger i lovligt forretningsøjemed og i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Denne politik forklarer:

 • Hvem der er ansvarlig for dine data
 • Hvilke personoplysninger vi har indsamlet om dig
 • Hvorfor vi indsamler oplysningerne, og hvordan vi benytter dem
 • Lovgrundlaget for vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger
 • Hvornår vi videregiver dine personoplysninger
 • Hvordan dine personoplysninger bliver beskyttet
 • I hvor lang tid vi opbevarer oplysningerne
 • Hvordan du kan få adgang til, og hvordan du kan opdatere dine personoplysninger

Vi har forsøgt at holde denne politik så enkel som muligt, men hvis du har spørgsmål omkring HandiGos behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os, se afsnit 2.

 

2. HandiGo

HandiGo er ansvarlig for at behandlingen af dine persondata foregår i overensstemmelse med denne erklæring. Persondata for kunder og brugere af vores produkter og servicer behandles forsvarligt og sikkert. Afhængig af hvilket produktområde og land du handler med, kan de ansvarlige enheder hos HandiGo være forskellige. Se venligst hjemmesiden for det pågældende land og produkt. Her kan du finde de fuldstændige kontaktoplysninger på den relevante enhed.

 

3. Hvilke oplysninger indsamler vi?

Typen af personoplysninger som vi indsamler fra eller om dig, kan omfatte:

 • For- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og køn.

Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger som data omkring din race, politiske holdning, religiøse eller andre tilhørsforhold, fagforeningsmedlemsskab, seksuel orientering eller adfærd eller genetiske data.

Ud over de data du selv oplyser, kan HandiGo registrere og indhente yderligere oplysninger i forbindelse med at du benytter HandiGos servicer. Dette omfatter for eksempel: Oplysninger om dine aktiviteter på vores website såvel som den internetbrowser og den type udstyr du benytter til at gå på vores hjemmeside med.

 

3.1 Persondata for personer under 16 år

Vores netside og/eller servicer indsamler principielt ikke data om besøgende på netsiden som er under 16 år, med mindre de har tilladelse fra deres forældre eller værger. Men vi kan ikke tjekke om en besøgende er over 16 år. Vi opfordrer derfor forældre til at involvere sig i deres børns aktiviteter på nettet for at forhindre at der indsamles data om børn uden forældrenes tilladelse. Hvis du er overbevist om at vi har indsamlet personoplysninger om en mindreårig uden denne tilladelse, bedes du venligst kontakte os, og vi vil slette disse oplysninger.

 

4. Hvorfor indsamler vi oplysninger om dig, og hvordan vil vi benytte dem?

De indsamlede personoplysninger benyttes og videregives af hensyn til vores forretningsaktiviteter. Sådanne kan omfatte:

 • at registrere dig på vores website og administrere vores websiteservicer (herunder behandling af søgninger) for at gennemføre de bestillinger du har afgivet til os og for at forsyne dig med de ønskede servicer;
 • at vurdere og analysere vores marked, kunder, produkter og servicer
 • at sætte os i stand til at evaluere, gennemgå og forbedre vores produkter og servicer
 • at vores lokale partnere kan kontakte dig;
 • i markedsføringsøjemed, med din tilladelse;
  • ved konkurrencer hvor man kan vinde præmier, eller i salgskampagner

 

5. Hvad er det juridiske grundlag for vores brug af dine personoplysninger?

Hovedparten af dine personoplysninger indsamles, benyttes og videregives for at kunne administrere din aktive bestilling og har derfor lovhjemmel i legitime interesser. Hvis du vælger at modtage reklamer og lignende, er databehandlingen baseret på denne tilladelse.

 

6. Hvornår videregiver vi dine personoplysninger?

Vi kan dele dine oplysninger:

 • Med vores partnere, leverandører, konsulenter og andre som skal bruge disse oplysninger for at hjælpe os med at administrere forretningsrelationen.
 • Med HandiGos affilierede selskaber som leverer servicer eller udfører databehandling på vores vegne.
 • Med leverandører, konsulenter, markedsføringspartnere og andre serviceleverandører som har brug for at have adgang til disse oplysninger for at udføre opgaver på vores vegne;
 • Som svar på en anmodning om oplysninger fra en kompetent autoritet hvor vi mener at videregivelse er i overensstemmelse med eller på anden vis krævet i henhold til relevante love, forordninger, bekendtgørelser, licenser, driftsaftaler eller retssager. I sådanne tilfælde tilstræber vi at vi ikke videregiver flere personoplysninger end situationen kræver:
 • Med myndighedspersoner, statslige myndigheder eller tredjepart hvis vi mener at dine handlinger er i strid med vores aftaler eller politikker, for at beskytte HandiGos eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.
 • Hvis vi på anden vis underretter dig, og du giver dit samtykke til videregivelse.
 • I en samlet og/eller anonymiseret form som ikke med rimelighed kan forventes at kunne benyttes til at identificere dig.

Når vi deler personoplysninger med andre parter som beskrevet ovenfor, forlanger vi typisk at de kun benytter eller videregiver sådanne personoplysninger på en måde der er i overensstemmelse med bestemmelserne om brug og videregivelse i denne politik.

Vi kan dele personoplysninger med parter både inden for og uden for din stedlige jurisdiktion, og som resultat heraf kan vi overfører oplysningerne beskrevet i denne politik, til og behandle og opbevare dem i lande uden for den Europæiske Union(”EU”) eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), hvoraf nogle af landene kan have en mindre sikker databeskyttelseslovgivning end dit land. Hvis dette er tilfældet, tager vi de nødvendige forholdsregler til at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik, primært ved at benytte såkaldte standardvilkår for databeskyttelse som er vedtaget af Europa-kommissionen.

 

7. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Bortset fra hvis det på anden vis er tilladt eller krævet af relevant lovgivning eller forordninger, tilstræber HandiGo at opbevare dine personoplysninger i 1 år eller så længe det er nødvendigt for at udføre det formål som personoplysningerne var indhentet til. I stedet for at destruere eller slette dine personoplysninger kan vi anonymisere dem så de ikke kan knyttes til eller sporet tilbage til dig.

Hvis du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, kan du altid tilbagekalde denne tilladelse igen.

 

8. Adgang til dine personoplysninger

HandiGo vil leve op til den enkeltes ønske vedrørende adgang, redigering, overførsel og/eller sletning af persondata som vi opbevarer, i overensstemmelse med relevant lovgivning. Hvis du ønsker at se, verificere eller korrigere dine personoplysninger, bedes du kontakte virksomheden, se afsnit 2. Bemærk venligst at denne kommunikation skal foregå skriftligt. For at beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede personer beder vi dig vedlægge din anmodning en kopi af dit Id-kort så vi kan tjekke det.

I tilfælde af at vi ikke kan give dig adgang til dine personoplysninger, vil vi bestræbe os på at meddele dig begrundelsen herfor i henhold til lovgivningsmæssige begrænsninger.

Som individ har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne.

 

9. Ændringer af politikken

Vi kan fra tid til anden ændre denne politik for at afspejle ændringer i forpligtelser i henhold til love og forordninger eller måden vi behandler personoplysninger på. Vi vil meddele alle reviderede udgaver af denne politik. Alle ændringer af denne politik vil være gældende fra det tidspunkt de bliver meddelt, med det forbehold at alle ændringer som vedrører hvorfor vi indhenter, benytter eller videregiver dine personoplysninger, og som kræver din godkendelse, først vil gælde for dig når vi har modtaget din godkendelse af en sådan ændring.

 

De personoplysninger som du indtaster på vores websider, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.